Fodboldfaglige Udvalg

De fodboldfaglige udvalg er både inddelt efter alder og køn

Disse udvalg har ansvaret for alle aktiviteter af fodboldmæssigt ka-rakter der berører den enkelte gruppe medlemmer, bortset fra træ-neransættelse.

Mange af aktiviteterne foregår i samarbejde med ”ansatte koordina-torer” og de Årgangs-/Holdansvarlige

Der sker en hovedopdeling, som viser hvilke aldersgrupper der passer sammen:
Senior – U16: Voksne, spillerne kan selv og kan selv vareta-ge informationer m.m. mellem spiller, træner og klub.
U15 – U13: Spillerne er i mellemfasen, hvor de kan involve-res i mange ting, men forældrene er stadig med ind over in-formationer.
• U12 – U10: Fokus på at der begynder at være større fod-boldfaglig forskelle på spillerne i hver årgang.
• U9 – U5: Breddefodbold, fokus på at alle spillere får samme vilkår, forhold og tilbud.

 

1 Ungdomsudvalg U04 til U19

Udvalget har ansvaret for styringen af disse årgange med hensyn til det fodboldfaglige

Der forventes følgende undergrupper
• Ungdom U13 til U19
• Børn U04 til U12
• Pigegruppe

Der er tilknyttet en Børnekoordinator (U04 til U12) og Ungdomsko-ordinator (U13 til U19)

Ungdomsudvalget har sekundært et samarbejde med Trænerud-valget og Ungtrænerkoordinatoren.

Arbejdet omkring U19 sker i tæt samarbejde med Herre Senior Ud-valget, samt evt. seniorkoordinator.

Der er udpeget en årgangsansvarlig pr. årgang som står for det praktiske vedr. årgangen og Ungdomsudvalget arbejder sammen med dem individuelt om hver årgang.

 

2 Herre Senior Udvalg 

Dette udvalg har ansvaret for følgende ”undergrupper”
• Senior Elite (1. + 2. holdet)
• Lukkede seniorhold
Der er tilknyttet en Seniorkoordinator, som er i tæt samarbejde med Ungdomskoordinatoren omkring U19.
 
U19 behandles i fællesskab med Ungdomsudvalget.

Der er udpeget en holdansvarlig pr. lukkede hold som står for det praktiske vedr. holdet og Seniorudvalget arbejder sammen med dem individuelt om hver hold.