Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af hovedformand, næstformand, hovedkasserer, eventuelle yderligere særskilte medlemmer af hovedbestyrelsen samt formændene for de enkelte afdelingsbestyrelser.
 
Vi er ansvarlige for den overordnede ledelse af klubben og for de enkelte afdelingers overholdelse af resultater i vedtagne budgetter og andre overordnede retningslinier.
 
Forretningsudvalget består af bestyrelsen excl. afdelingsformændene.